ماهیت حقوقی سپرده های بانکی

دیدگاه رایج و معتبر درباره ماهیت حقوقی سپرده های بانکی در بیشتر کشورها چون آمریکا انگلیس- فرانسه و ایران (پیش از تغییر قانون عملیات بانکی بدون ربا) این است که سپرده های دیداری، پس انداز و مدت دار، همگی ماهیت قرض دارند و بر همین اساس فقیهان اسلام در کشورهای گوناگون، این حسابها را از مصادیق قرض می شمرند و در صورت تعلق بهره، قرض ربوی و حرام می دانند.

قیمت تایپ

قیمت تایپ فارسی

تایپ

سفارش تایپ

/ 0 نظر / 25 بازدید