سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

تبصره: سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کارگرفتن آنها وکیل است در امور مشارکت مضاربه، اجاره به شرط تملیک معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله استفاده می شود.

ماده 4. بانک ها به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) مکلفند و می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد یا بیمه کنند.

قیمت تایپ

قیمت تایپ فارسی

تایپ

سفارش تایپ

/ 0 نظر / 26 بازدید