نقد و بررسی سپرده گذاری بانکداری سنتی

اگر بخش تجهیز منابع در بانکداری سنتی را در مقایسه با نظام جامع بانکی به ویژه در جوامع اسلامی بررسی کنیم، به نتایج ذیل دست می یابیم:

چنان که گذشت، ماهیت فقهی سپرده ها قرض است و اگر با بهره همراه باشد ربا و حرام خواهد بود. بنابراین سپرده های پس انداز و مدت دار، حرام بوده در جوامع اسلامی از جمله این قابل اجرا نیست.

قیمت تایپ

قیمت تایپ فارسی

تایپ

سفارش تایپ

/ 0 نظر / 26 بازدید