سپرده های دیداری

سپرده دیداری یا جاری به سپرده ای گفته می شود که بانک متعهد می شود به محض تقاضای صاحب آن وجه سپرده شده را باز گرداند. ویژگی عمده سپرده دیداری این است که به مراجعه مستقیم صاحب سپرده نیازی نیست، بلکه وی می تواند به وسیله حواله (چک) وجه مورد نظر را به دیگری منتقل کند و به همین جهت این نوع سپرده از اقلام حجم پول جامعه به شمار می آید.

قیمت تایپ

قیمت تایپ فارسی

تایپ

سفارش تایپ

/ 0 نظر / 22 بازدید