سپرده های مدت دار

سپرده ثابت یا مدت دار، وجوهی است که اشخاص یا موسسات حقوقی با انگیزه کسب درآمد به بانک می سپارند و این سپرده گذاری در حقیقت قرار دادی بین بانک و مشتری است که براساس آن، مشتری مبلغ معینی وجه نقد را برای مدت زمان معین به بانک می سپارد و بانک  متعهد می شود در سررسید معین، اصل و بهره سپرده را به مشتری باز گرداند. بهره این نوع سپرده از سپرده پس انداز بیشتر است اما مشتری زمانی آن را میگیرد که سپرده‏اش را تا مهلت مقرر، در بانک نگه دارد.

قیمت تایپ

قیمت تایپ فارسی

تایپ

سفارش تایپ

/ 0 نظر / 18 بازدید