روحیات سپرده گذاران

آن گروه از سپرده گذاران بانکی که یگانه هدف یا یکی از اهدافشان کسب درآمد و سود از طریق سپرده گذاری است، از جهت روحیات و روان شناختی به سه گروه تقسیم می‏شوند.

1. افراد ریسک پذیر: گروهی از مردم از جهت روان شناختی، درباره دگرگونی های آینده حساسیت بسیاری نداشته گاه علاقه مند به تحول و ریسک پذیرند. این گروه ترجیح می دهند سرمایه هایشان در زمینه هایی که سود و درآمد انتظاری بالایی دارد، سرمایه گذاری شود؛ گرچه با ریسک و مخاطراتی همراه باشد.

قیمت تایپ

قیمت تایپ فارسی

تایپ

سفارش تایپ

/ 0 نظر / 20 بازدید