اهداف و انگیزه های سپرده گذاری

امروزه مردم و موسسات حقیقی و حقوقی با اهداف و  انگیزه های گوناگونی در بانکها سپرده گذاری می کنند. موفق ترین نظام بانکی آن است که متناسب با این انگیزه ها بتواند حسابهای بانکی را طراحی کند. به طور معمول، انگیزه های ذیل برای صاحبان سپرده مطرح است.

قیمت تایپ

قیمت تایپ فارسی

تایپ

سفارش تایپ

/ 0 نظر / 21 بازدید